Sūdzība vai pieprasījums pēc preču atgriešanas

Aizpildiet veidlapu, ja vēlaties iesniegt pretenziju par precēm vai vēlaties atgriezt preces.

Nosūtiet šo pieteikumu uz info@melnskakis.lv

 …………   ATGRIEZTIES – es izmantoju tiesības atgriezties 14 dienas

 …………   SŪDZĪBA – es iesniedzu sūdzību par precēm         

Atgriezto preču nosaukums:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Pasūtījuma datums: …………………………………………………………………………………………….

Pasūtījuma Nr: …………………………………………………………………………………………………….

Klienta vārds :………………………………………………………………………………………………………

Klienta e-pasts :……………………………………………………………………………………………………

Klienta tālruņa numurs :…………………………………………………………………………………….

Atgriešanās iemesls (-i), pretenzija (atzīmējiet atbilstošo (-ās) rindu (-as)):

Bojāts produkts:                                  ………………

Pārāk mazs:                                         ………………

Pārāk liels:                                           ………………

Nepareizs produkts:                          ………………

Produkts neatbilda cerībām:           ………………

Cits iemesls (aprakstiet):                 ………………………………………………………………………

Produkta defekta apraksts sūdzības gadījumā:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nosaukums:                                                                            Paraksts:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Datums: